ITALIAN HAM - Wrap
ITALIAN HAM - Wrap

ITALIAN HAM - Wrap

€6,20

Parma ham, mozzarella, tomato, grilled eggplant, pesto, Philadelphia

 

BACK TO TOP