HOUMOUS & CHIA (VEGAN SANDWICH)
HOUMOUS & CHIA (VEGAN SANDWICH)

HOUMOUS & CHIA (VEGAN SANDWICH)

€5,50
Humus, grilled vegetables, rucola, chia seed, tomato
BACK TO TOP